in de maand oktober zijn in de coevering 22 zakken zwerfvuil verzameld.