In de maand januari 2018 zijn 31 zakken zwerfvuil verzameld.