In de maand februari zijn in de Coevering 19 zakken zwerfvuil verzameld.