in de maand mei zijn in de Coevering 12 zakken zwerfvuil opgehaald.