Sinds meer dan 100 jaar broeden er weer raven in het Leenderbos. Afgelopen jaren werden er al geregeld raven waargenomen, in en rondom het Leenderbos en de Groote heide. Dit jaar is voor het eerst een broedgeval vastgesteld. Het nest is in het vroege voorjaar ontdekt door de boswachters van Staatsbosbeheer.

Bijzonder
Raven beginnen vaak vroeg in het jaar al aan een legsel en zijn daarmee vroeger dan de meeste andere vogels. Begin maart is het nest ontdekt door de boswachters. Voor Erik Schram boswachter bij Staatsbosbeheer was het een grote verassing: “We zien wel vaker raven in het Leenderbos, maar een nest is wel heel bijzonder”. Inmiddels staat vast dat er in elk geval 2 jonge raven zijn uitgevlogen. “We hebben het nieuws lange tijd stil gehouden, om verstoring te voorkomen”.

Uitgestorven
Het gaat langzaam beter met raven in Nederland. Door intensieve vervolging ging de soort snel achteruit en was de Raaf in Nederland uitgestorven. Inmiddels zijn er in heel Nederland ongeveer 150 broedparen. De raven worden in de Brabantse Kempen al enkele jaren gevolgd door vogelwerkgroep De Kempen. Deze vogelaars houden in rapportages bij hoe vaak en waar raven gezien worden in deze omgeving. Verwacht wordt dat de populatie raven zich de komende jaren verder uitbreid over Noord-Brabant. In 2012 werden er al drie jonge raven geboren en uitgevlogen in natuurgebied De Maashorst.

Aaseters
Met een spanwijdte van 1,2 meter vliegen raven over de bossen en heidevelden op zoek naar voedsel.

Raven eten vooral zaden, insecten en vruchten maar aas van kadavers is ook erg belangrijk. Raven zijn de vuilnismannen van de natuur. Ze ruimen kadavers in het bos op door er stukje bij beetje van te pikken met hun sterke snavel.